KREDITE
një projekt ngame mbështetjen e Komunitetit Europianprodhuar ngaPARTNERE

REALIZUES
Rea Apostolides & Yuri Averof, ANEMON Produktor
Instituti Goethe
REDAKTOR
Prof. Dr. CHRISTINA KOULOURI, Universiteti Panteion i Shkencave sociale e Politike, Athinë.
HISTORICAL
ADVISOR
Prof. Dr. TÜLAY ARTAN, Sabanci University, Istanbul
FOTOGRAFE
Jutta Benzenberg
Ivan Blazhev
Samir Karahoda
Kamilo Nollas
Ivan Petrovic
HISTORIANE
Prof. Dr. HALIL BERKTAY, Universiteti Sabanci, Stamboll
Dr. FRASHËR DEMAJ, Instituti i Historisë, Prishtinë Prof. Dr. FERIT DUKA, Shef i Departamentit të Studimeve Mesjetare e Otomane në Institutin e Historisë, Tiranë
Dr. ELIAS KOLOVOS, Departamenti i Historisë e Arkeologjisë, Universiteti i Kretës, Rethymno
IRENA STEFOSKA, Instituti i Historisë Kombëtare, Departamenti i Historisë së Lashtë dhe Mesjetare, Universiteti SS Cyril e Methodius, Shkup
Prof. Dr. IRENA STEFOSKA, Institute of National History, Department of Ancient and Medieval History, University SS Cyril and Methodius, Skopje
Dr. RADINA VUČETIĆ, Departamenti i Historisë, Fakulteti i Filozofisë, Universiteti i Beogradit
PARTNERE
Anila Berberi – Fondi Shqiptar per Monumentet
Hajrulla Ceku - EC Ma Ndryshe
Sasa Janjic - Remont
Ivana Petkanovska - CeProSARD
DESIGN
dolphins/communication design
www.dolphinsonline.gr
KOORDINATOR
PRODUKTIONI
Leonidas Liambeys
MANAXHER
MARKETINGU
Selini Efthymiou
ASSISTENT
PRODUCENT
Elektra Peppa
DOKUMENTARI
"BALKANE TE HESTUR"
Directed by: Andreas Apostolidis
Image: Stelios Apostolopoulos
Editing: George Helidonidis
DESIGNI I EEBSITIT
E PROGRAMIMI
dolphins/communication design
www.dolphinsonline.gr
PRINTIM I FOTOGRAFIVE
TE EKSPOZITES
A. & N. Kyriakidis, Graphicon, Athens
PERFUMES
ADVISOR
Orestis Davias,
Biologist-Author
ZERI
ABOUT:
Andreas Diktyopoulos
Geert Vermeire
PERKTHIM
E BOTIM TEKSTI (NE SHQIP)
Dimitris Saltabassis
BOTIM TEKSTI
ANGLISHT
Alexandra Pel
PERKTHIM
E BOTIM TEKSTI - (NE SHQIP)
(të specifikohet për çdo vend)
NJE FALENDERIM I VECANTE PER
Machiel Kiel
Ky projekt u realizua më ndihmën financiare të Komunitetit Europian. Çdo gjë që përmban kjo ekspozitë është vetëm në përgjegjësinë e Institutit Goethe e në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet si pasqyrim i pozicionit të Komunitetit Europian.