CATALOGUE
Tekstet e ekspozitës janë shkruar nga një skuadër historianësh të projektit, në mënyrë që të futin këtë lëndë për nxënësit dhe publikun.

Redaktore

Prof. Dr. CHRISTINA KOULOURI, Universiti Panteion i Shkencave Politike e Shoqërore, Athinë

Këshilltar për çështjet e Historisë

Prof. Dr. TÜLAY ARTAN, Universiteti Sabanci, Stamboll

Historianë

Prof. Dr. HALIL BERKTAY, Universiteti Sabanci, Stamboll

Dr. FRASHËR DEMAJ, Instituti i Historisë, Prishtinë

Prof. Dr. FERIT DUKA, Shef i Departamentit të Studimeve Mesjetare e Osmane në Institutin e Historisë, Tiranë.

Dr. ELIAS KOLOVOS, Departmenti i Historisë e Arkeologjisë, Universitetit i Kretës, Rethymno

IRENA STEFOSKA, Instituti i Historisë Kombëtare, Departamenti i Historisë së Lashtë e Mesjetare, Universiteti SS Cyril e Methodius, Shkup.

Dr. RADINA VUČETIĆ, Departamenti i Historisë, Fakulteti i Filozofisë, Universiteti i Beogradit.


shkarko katalogun