VIDEO
ANJË HISTORI BALLKANASE
Një spot televizin 20’ që do të promovojë projektin në gjithë vendet e Ballkanit.