ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΗΓΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
3. ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ TIMHTIKH ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αποτελέσματα του διαγωνισμού με θέμα: "Οθωμανικά μνημεία της Ελλαδας". 

Τιμητική
διάκριση απονέμεται στην εικονιζόμενη φωτογραφία του Κωνσταντίνου
Χριστοδούλου, από παλιό εγκαταλειμμένο οθωμανικό σχολείο.