ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΗΓΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
02. ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Πασχαλίνα Γραμματικού,
3 Γ.Ε.Λ. Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκη

Ροτόντα (μιναρές), Θεσσαλονίκη