ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΗΓΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03. ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Χάρις Σκαφίδα
Σχολή Μώραιτη

Αρχοντικό Μπενιζέλoυ, Αθήνα