ПРОЕКТ
ЗА НАС
БИОГРАФИИ
ФИЛМ
ЗВУЦИ/МИРИСИ
ГАЛЕРИЈА
360 VIRTUAL
ЗВУЦИ И МИРИСИ

Инсталација која ќе им овозможи на посетителите да ги почувствуваат звуците и мирисите од османлискиот период.

Низ мириси што се користеле во објектите од османлискиот период (јасмин, рози, ловор и мастиково дрво – парфеми што се вкоренети во историјата на регионот, а останале популарни до денес), посетителите на изложбата ќе имаат можност за патување назад во времето.

Посетителите, исто така, ќе ги доживеат и звучните ефекти создадени од Андреас Диктиопулос во соработка со Герт Вермаер и About:. Како што посетителите ќе се движат низ изложбата, нивните движења ќе активираат посебни сензори, кои ќе испуштаат звуци поврзани со секоја фотографија.