ЕДУКАТИВНО КАТЧЕ
ПРОГРАМИ
КАТАЛОГ
ИЗВОРИ
НАТПРЕВАРИ
1. ПОБЕДНИК на КОНКУРСОТ ЗА ФОТОГРАФИЈАНаградена фотографија
Мотив од Старата скопска чаршија

Наталија Бојаџиева II година
СУГС Орце Николов, Скопје