Наследството по балканските војни
Стереотипи
Сто години по балканските војни, војната продолжува да му се заканува на регионот. Може ли да почнеме подобро да ја разбираме сегашноста гледајќи назад во историјата на соживотот на Балканот?