KATALOG
Tekstove sa izložbe pisao je tim istoričara, sa ciljem da se tema približi školskoj deci i široj publici

Urednica

Prof. Dr. CHRISTINA KOULOURI, Panteion univerzitet društvenih i političkih nauka, Atina

Savetnik za istoriju

Prof. Dr. TÜLAY ARTAN, Sabanci University, Istanbul

Istoričari

Prof. Dr. HALIL BERKTAY,
Sabanci univerzitet, Istanbul

Dr. FRASHER DEMAJ,
Institut za istoriju, Priština

Prof. Dr. FERIT DUKA,
Šef Katedre za srednjovekovne i otomanske studije na Institutu za istoriju, Tirana

Dr. ELIAS KOLOVOS,
Odeljenje za istoriju i arheologiju, Univerzitet na Kritu, Retimno

IRENA STEFOSKA,
Institut za nacionalnu istoriju, Odeljenje za antičku i srednjovekovnu istoriju, Univerzitet Sv. Kirila i Metodija, Skoplje

Dr. RADINA VUČETIĆ,
Odeljenje za istoriju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu


preuzmite katalog