UVOD
Kako su memorije etničke i verske koegzistencije tokom Otomanskog carstva zaboravljane na Balkanu danas.