SULTANOVA POSETA
Na osnovu jedinstvene arhive snimaka posete sultana Mehmeda V Rešida Solunu i Monastiru 1911. godine. Snimljeno od strane braće Manaki, film otkriva raznolikost etničkih i verskih grupa u gradu, pred izbijanje balkanskih ratova.