DRUGI BALKANASKI RAT
Pobeda balkanskih saveznika primorala je Otomansko carstvo da se preda. Ali, mir je i dalje van domašaja. U junu 1913, Bugarska napada Grčku i Srbiju, u cilju da okupira više zemlje. Ovo je bio drugi balkanski rat.