STEREOTIPI
100 godina posle balkanskih ratova, rat nastavlja da ugrožava region. Možemo li početi da bolje razumevamo sadašnjost, gledajući unazad na istoriju koegzistencije na Balkanu?