BIRLIKTE YAŞAMAK
Osmanlı İmparatorluğundaki hayatın gerçeklerini inceliyoruz: imparatorluk kasaba ve köylerinde farklı dinlere sahip farklı grupların birlikte yaşayabilme boyutu.