BIRINCI BALKAN SAVAŞI
1912 yılında Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Karadağ Osmanlı İmparatorluğuna karşı savaş açmıştır.