İKINCI BALKAN SAVAŞI
Balkan müttefik güçlerinin başarısı Osmanlı İmparatorluğunu teslim olmaya zorlamıştır. Ancak barış halen tesis edilememiştir. Haziran 1913’te Bulgaristan Yunanistan ve Sırbistan’a daha fazla toprak elde etmek için saldırmıştır. Bu ikinci Balkan savaşını oluşturmaktadır.