ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα ακόλουθα σχέδια μαθημάτων και εγχειρίδια είναι διαθέσιμα για download, για να βοηθήσουν δασκάλους να ζωντανέψουν το μάθημα, να προετοιμάσουν την τάξη πριν από την επίσκεψη στο μουσείο ή να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα.