360 VIRTUAL
BIR BALKAN HIKAYESI

Mevcut olan son veriler Balkanlardaki Osmanlı dön emi kültürel mirasının tehlike altında olduğunu ve etnik ve dini çatışmaların bölge için tehlike arz etmeye devam ettiğini göstermektedir.

‘Bir Balkan Hikayesi’ şu konular üzerinde durmaktadır: Balkanlar tarihi hakkında kamu söylemlerini özendirmek, dine ve etnik kökene dayalı birlikte yaşamı esas alan ortak tarih anlayışını teşvik etmek ve kültürel mirasına erişebilmesi ve koruması için kamuya katkı sunmak.

Bu proje Balkanlardaki Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi anıtlarının, Atina, Belgrat, Prizren, Üsküp ve Tiranlı ödül sahibi beş fotoğrafçının çektiği özellikle tespit edilen 50 fotoğraf sergisine dayanan bir çapraz medya projesidir.

Fotoğraflar, bölge genelindeki tarihçiler ekibi tarafından yazılan metinlerle, belgesel, eğitim programları, tarih gezileri ve okul çocukları ve yetişkinler için düzenlenen fotoğraf yarışmalarıyla eşlik edilmiştir.

Sergide aynı zamanda sesli rehber, Osmanlı dönemi kokuları ile sergi alanlarında İngilizce dilinde satılmak üzere renkli kataloglar da mevcut bulunmaktadır.

Ziyaretçiler, ek bilgi ve fotoğraflara ulaşabilmek için QR-kodlarını kullanarak akıllı telefonlarını websitesine bağlayabilirler.

Balkanlar ve Avrupa’da sergi açılışları hakkında, lütfen takvime bakınız.

'Bir Balkan Hikayesi' bir Goethe Enstitüsü projesi olup Avrupa Birliği maddi yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Anemon bu yapımını, on’un üzerinde dernek ile devlet destekli kuruluşlarıyla ortaklaşa olarak ve Profesör Christina Koulouri’nin önderliğindeki tarihçiler ekibi işbirliğiyle yönetmiştir.

Bu proje Avrupa Birliğinin maddi yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu website içeriği Goethe-Enstitüsünün yenge sorumluluğunda olup hiçbir şekilde AB görüşü olarak değerlendirilemez.