КАТАЛОГ
Текстовите за изложбата се напишани од проектниот тим од историчари, со цел да ги запознаат учениците и општата јавност со темата.

Уредник:

Проф. д-р ХРИСТИНА КУЛУРИ, Универзитет за социјални и политички науки „Пантеион“, Атина

Историски советник:

Проф. д-р ТУЛАЈ АРТАН, Универзитет „Сабанчи“, Истанбул

Историчари:

Проф. д-р ХАЛИЛ БЕРКТАЈ, Универзитет „Сабанчи“, Истанбул

Д-р ФРАШЕР ДЕМАЈ, Институт за историја, Приштина

Проф. д-р ФЕРИТ ДУКА, претседател на Катедрата за средновековни и османлиски студии при Институтот за историја, Тирана

Д-р ЕЛИЈАС КОЛОВОС, Катедра за историја и археологија, Критски универзитет, Ретимно

Проф. д-р ИРЕНА СТЕФОСКА Институт за национална историја, Одделение за античка и средновековна историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Д-р РАДИНА ВУЧЕТИЌ, Катедра за историја, Филозофски факултет, Универзитет во Белград


преземи каталог