OBRAZOVNI PROGRAMI

Obrazovni programi u okviru projekta imaju nameru da podstaknu decu uzrasta od 7 do 18 godina, da izučavaju istoriju Balkana i poboljšaju svoje razumevanje istorije, fotografije, arhitekture, kulturne baštine i filmskih i fotografskih arhiva.

Materijali koje je moguće preuzeti sa web strane treba da pomognu nastavnicima da nastavu u učionicama učine zanimljivijom kroz odabrane aktivnosti, da pripreme posetu svoje škole izložbi ili ohrabre učenike da istraže ove materijale nezavisno.

Obrazovne aktivnosti na licu mesta organizuju partneri u projektu.

Remont nezavisna umetnička asocijacija i Muzej grada Beograda organizuje vođene za organizovane grupne posete i školske posete Konaku Knjeginje Ljubice.

Informacije i rezervacije mogu se dobiti na Konkatk Marija Radoš Tel: +381 11 3223 406 E-mail: mariaj@remont.net
Za ostale prostore, informacije će biti postavljene ubrzo.