ЕДУКАТИВНО КАТЧЕ
Следните извори и наставни планови се достапни за преземање од Интернет, со цел да им помогнат на наставниците да ги збогатат предавањата, да ја подготват посетата на изложбата и да го продлабочат интересот на учениците за темата.