360 VIRTUAL
A BALKAN TALE

Najnoviji podaci ukazuju na to da je kulturna baština iz Otomanskog perioda na Balkanu ugrožena, kao i da etnički i verski konflikti i dalje prete regionu.

„Priča o Balkanu“ bavi se ovim problemima: nastojeći da pokrene javni diskurs o istoriji Balkana, da promoviše osećaj zajedničke istorije zasnovan na verskoj i etničkoj toleranciji i da doprinese omogućivanju javnog pristupa kulturnoj baštini kao i njenom očuvanju.

Ovo je višemedijski projekat u osnovi koga je izložba 50 fotografija muslimanskih, hrišćanskih i jevrejskih spomenika Balkana, koje je na poseban zahtev izradilo pet nagrađivanih fotografa iz Atine, Beograda, Prizrena, Skoplja i Tirane.

Fotografije su propraćene tekstovima koje je pisao tim istoričara iz regiona, kao i dokumentarcem, obrazovnim programima, istorijskim šetnjama i fotografskim takmičenjem namenjenom školskoj deci i odraslima.

Izložbu, takođe, prati i zvučna šetnja, instalacija mirisa iz turskog perioda, kao i katalog u boji na engleskom jeziku, koji može da se kupi u izložbenim prostorima.

Posetioci mogu da koriste QR kodove i povežu svoje smart telefone sa web stranom čime dobijaju pristup dodatnim informacijama i fotografijama.

Za datume otvaranja izložbi na Balkanu i u Evropi, molimo vas da pogledate kalendar.

„Priča o Balkanu“ je projekat Goethe-Instituta, realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije. Produkciju je nadgledao Anemon uz partnerstvo preko deset NVO i drugih organizacija finansiranih od strane država učesnica, u saradnji sa timom istoričara na čelu sa profesorkom Christinom Koulouri.

Ovaj projekat sproveden je uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj izložbe isključiva je odgovornost Goethe-Instituta i ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske unije.